3Keys

3 Keys werk is gebaseerd op de methode van Pat Wyman schrijfster van het boek, Three Keys to Self-Understanding. Deze methode is anders dan de traditionele cognitieve methodes en richt zich vooral op een affectieve aanpak, de enige effectieve manier om een permanente verandering teweeg te brengen.

Het 3 Keys werk is erop gericht om je bewust te worden van de invloed van onbewuste programma’s en door middel van affectieve rechterbrein methodieken los te komen van deze voorprogrammering. Hierdoor ontstaat de mogelijkheid om beslissingen te nemen op basis van jou eigen volwassen normen, waarden en behoeften en kom je meer in contact met je eigen kern.

Op deze manier krijgen cliënten de mogelijkheid om zich alsmaar herhalende uitdagingen te overwinnen en beslissingen te maken vanuit een sterke band met je authentieke zelf waarbij duurzame oplossingen worden aangereikt die je de rest van je leven kunt gebruiken. De 3 Keys practitioner ziet zichzelf als begeleider van het proces, samenwerkend met de cliënt.